120.000đ

Cho dịch vụ

Bảo trì, sửa chữa máy tính tại nhà

Liên hệ để được tư vấn

0918895310

Phần Mềm Microsoft SQL Server 2019 Standard Edition

21.900.000

Hết hàng

Số máy cài đặt: 1 Máy chủ
Thời hạn bản quyền: Vĩnh viễn
Phân loại sản phẩm: SQL (Structured Query Language)
Mã hiệu thương mại: SQLSvrStd 2019 Server 2019 Standard Edition
Keygen: Dành cho phiên bản x64

So sánh

Danh mục sản phẩm